Menu NhýmLeeSub

Xem Ảnh Thuở Mới Vào Nghề Của 8 Nữ Thần Hàn Quốc!

29/05/2017 - 20:07 · 591

1. Lee Young Ae

Hồi xưa:

Hiện tại:

2. Kim Tae Hee

Hồi xưa:

 

Bây giờ:

3. Jun Ji Hyun

Ngày đó:

Bây giờ:

4. Han Ga In

Ngày xưa:

Hiện tại:

5. Park Han Byul

Ngày đó:

Now:

 

6. Goo Hye Sun

Then:

Bây giờ:

 

7. Lee Yeon Hee

Ngày đó:

Bây giờ:

8. Go Ara

Ngày đó:

Bây giờ:

Cre: Koreaboo